Додатно објашњени услови и распоред уписа у школску 2016/17. годину

Услови уписа (са додатним објашњењем тачке 5.) у вишу (другу, трећу или четврту) годину основних академских студија у школској 2016/2017. години [pdf]

Распоред уписа по смеровима за школску 2016/2017. годину:

Упис студената на терет буџета у другу, трећу, четврту и први пут четврту продужену годину:
Демографија 17.10.2016. [pdf]
Туризмологија 18.10.2016. [pdf]
Просторно планирање 19.10.2016. [pdf]
Географија 20.10.2016. [pdf]
Геопросторне основе животне средине 21.10.2016. [pdf]
Упис самофинансирајућих студената у другу, трећу, четврту и продужене четврте године:
Демографија 24.10.2016.
Туризмологија 25.10.2016
Просторно планирање 26.10.2016.
Географија 27.10.2016.
Геопросторне основе животне средине

Упис ће се обавити у студентској служби Факултета од 10-13 часова.

28.10.2016.