USLOVI UPISA U VIŠU (II, III ILI IV) GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Geografski fakultet u Beogradu, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju i pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova (ESPB bodovi), objavljuje uslove upisa za školsku 2017/18. godinu [detaljnije].