USLOVI UPISA U VIŠU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2016/17

Shodno prelasku na novi sistem upisa školske godine, od srede, 12. oktobra, na studentskim servisima će biti omogućen upis predmeta. Svi studenti su u obavezi da izaberu obavezne i izborne predmete (letnjeg i zimskog semestra) koje će slušati tokom ove školske godine.

Nakon izbora predmeta preko servisa, u studentskoj službi Fakulteta obaviće se upis prema rasporedu koji će biti istaknut na sajtu Fakulteta.

Za upis je potrebno doneti:

  • indeks
  • upisni list
  • potvrdu o uplati 1/4 planirane školarine (studenti koji plaćaju školarinu)

Napomena: Studenti produženih godina su u obavezi da upišu predmete kao i svi ostali studenti, a režim plaćanja će biti u skladu sa definisanim uslovima upisa.

USLOVI UPISA U VIŠU (DRUGU, TREĆU I ČETVRTU) GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI [pdf]

Detaljnije objašnjenje uslova upisa u drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/17. godini [pdf]

Rang lista studentata koji su ostvarili uslove za upis na budžet po osnovu šest redovnih ispitnih rokova [pdf]

Preostala budžetska mesta popuniće se studentima koji ostvare uslove za budžet u dopunskom roku. Rang lista ovih studenata biće naknadno objavljena.

Primer za obračun školarine [pdf]