Uspešno održana konferencija „21st year of 21st century – Western Balkans’ Challenge of Common Future“

U periodu od 21. do 22. septembra 2021. godine održana je konferencija pod nazivom 21st year of 21st century – Western Balkans’ Challenge of Common Future u organizaciji Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Spa-ce.net mreže koja integriše institute i organizacije Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope aktivne u oblasti prostornog istraživanja i planiranja, a u saradnji sa Mrežom Zapadnog Balkana o teritorijalnom upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance).

Konferencija je održana u hibridnom obliku – uživo u prostorijama Envoy Conference-a u Beogradu i online putem Zoom platforme. Među učesnicima konferencije, pored profesora i stručnjaka iz Srbije, bili su i eksperati iz Holandije, Nemačke, Austrije, Slovačke, Poljske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Bugarske.

Učesnici su tokom Konferencije prezentovali rezultate svojih istraživanja, razmenili naučna i stručna iskustva, te upoznali Geografski fakultet, a kroz organizovane turističke ture i Beograd, Sremske Karlovce i Novi Sad. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli organizaciju i realizaciju ove konferencije, kao i koleginicama i kolegama koji su svojim prisustvom i učešćem na skupu dali doprinos njegovoj uspešnoj realizaciji.

4  3  5 6 7 8  14 13 12 1 00 2 11 10a 10