UVODNI ČAS IZ PREDMETA NASTAVNE STRATEGIJE U IZUČAVANjU GEOGRAFIJE

Uvodni čas iz predmeta Nastavne strategije u izučavanju geografije kod prof. dr Slavoljuba Jovanovića održaće se 07. marta 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta u Zemunu, Vojvođanska 1.