VAŽNO – ISTRAŽIVANjA O MIGRACIJAMA STUDENATA

Mole se svi studenti Univerzitet u Beogradu – Geografskog fakulteta da popune kratak  upitnik na linku ispod.

http://stat.gov.rs/migracijestudenata/

Popunjavanje upitnika je neophodno za sprovođenje istraživanja o planovima studentata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlje. Istraživanje sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku.

Cilj istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao osnova za upravljanje migracijama mladih visokoobrazovanih ljudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povoljnog ambijenta za mlae da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskog programa u inostranstvu vrate u zemlju.

Podaci se prikupljaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.