VAŽNO OBAVEŠTENjE

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet neće raditi u periodu od 31. decembra 2014. godine do 12. januara 2015. godine.