VAŽNO OBAVEŠTENjE – Kolokvijum iz Regionalne geografije sveta 2

Kolokvijum iz Regionalne geografije sveta 2 (geografi), zakazan za 20. mart 2015. godine, odlaže se za 27. april, sa početkom u 12 časova u Zemunu.