VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo studente prve godine osnovnih akademskih studija da, zbog održavanja 4. Srpskog kongresa geografa na Kopaoniku, neće biti nastave u periodu 07.-09. oktobra 2015. godine.

Od ponedeljka, 12. oktobra 2015. godine, nastava će se redovno odvijati po rasporedu.