VAŽNO OBAVEŠTENjE

Poštovani studenti,
Obaveštavamo vas da, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet neće raditi dana 11. novembra 2015. godine zbog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu.