VAŽNO OBAVEŠTENjE

Studenti koji se ne upišu u školsku 2015/16. godinu, zaključno sa 30.11.2015. godine, gube pravo na upis i status studenta!