Važno obaveštenje

Na sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 17. 09. 2013. godine, odobren je sedmi ispitni rok za studente Geografskog fakulteta.

Sedmi ispitni rok će trajati od 07. do 10. oktobra 2013. godine.

Prijava ispita obaviće se u studentskoj službi Geografskog fakulteta od 23. do 27. septembra.

Studenti mogu da prijave najviše dva ispita.