VAŽNO OBAVEŠTENjE

Geografski fakultet neće raditi od 23. jula 2016. godine do 21. avgusta 2016. godine.