VAŽNO OBAVEŠTENjE

STUDENTSKA I FINANSIJSKA SLUŽBA GEOGRAFSKOG FAKULTETA NEĆE RADITI U PETAK 10. FEBRUARA 2017. GODINE.