VAŽNO OBAVEŠTENjE

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet neće raditi u vreme državnog praznika Republike Srbije, 15., 16. i 17. februara 2017. godine.

Nastava u prolećnom semestru 2016/17. godine počinje u ponedeljak 20. februara 2017.g.