VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo studente da, prilikom upisa školske 2017/2018. godine, imaju mogućnost da prenos bodova (ESPB) plate u četiri rate.