VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštavaju se studenti svih nivoa studija da, ukoliko se ne jave na upis u školsku 2017/2018. godinu najkasnije do 24. novembra 2017. godine, gube status studenta.