VAŽNO OBAVEŠTENjE!!!

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet neće raditi od 30. decembra 2017. do 09. januara 2018. godine.

Radno vreme Fakulteta na Studentskom trgu, u periodu od 09. do 15. januara 2018. godine, biće od 08:00 do 16:00 časova.