Važno obaveštenje

Shodno Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br. 72/2009 i 52/2011) studenti nastavničkih fakulteta su u obavezi da tokom studija steknu obrazovanje iz metodičko-didaktičkih i pedagoško-psiholoških predmeta sa najmanje 30 ESPB bodova i 6 ESPB bodova Školske prakse. Zato studenti studijske grupe Geografija su u obavezi da prisustvuju kursu izbornih predmeta pedagogije i psihologije, što će im biti verifikovano i u saplement diplomi.