VAŽNO OBAVEŠTENjE!

STUDENTSKA SLUŽBA FAKULTETA NEĆE RADITI 02. I 03. JULA 2018. GODINE, ZBOG UPISA STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, NA STUDENTSKOM TRGU 3/3.