VAŽNO OBAVEŠTENjE – IZBORNI PREDMETI ZA PROLEĆNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

Obaveštavamo studente I godine osnovnih, master i doktorskih akademskih studija da su u obavezi da izaberu izborne predmete za prolećni semestar školske 2018/19. godine, preko studentskog servisa i to u periodu od 18. februara do 03. marta 2019. godine.