VAŽNO OBAVEŠTENjE – IZBORNI PREDMETI ZA PROLEĆNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

Obaveštavamo studente osnovnih, master i doktorskih akademskih studija da su u obavezi da izaberu izborne predmete za prolećni semestar školske 2019/20. godine, preko studentskog servisa i to u periodu od 03. do 14. februara 2020. godine.