VAŽNO OBAVEŠTENjE – PREDSTAVLjANjE IZBORNIH PREDMETA

Predstavljanje izbornih predmeta za sve studijske grupe obaviće se u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, u periodu od 01. do 05. oktobra 2018. godine prema sledećem rasporedu:

Studijski program Geografija

Studijski program Turizmologija

Studijski program Prostorno planiranje

Studijski program Demografija

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

Napomena: predstavljanje izbornih predmeta za prvu godinu I semestar održaće se u prvoj nedelji nastave (od 01. do 05. oktobra 2018. god.), a predstavljanje izbornih predmeta za prvu godinu II semestar održaće se u februaru 2019. godine.