VAŽNO OBAVEŠTENjE – PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ISPITA ZA PRVI ROK

Prijava ispita za prvi ispitni rok produžena je do 30. decembra 2017. godine!