ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРВИ ДОДАТНИ РОК

Универзитет у Београду – Географски факултет организоваће први додатни уписни рок за упис на основне академске студије (школска 2018/19. година) за кандидате који су полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у оквиру Универзитета у Београду, а нису се уписали у првом уписном року, према следећој расподели:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Географија

8 27

Туризмологија

/

/

Просторно планирање

/

17

Демографија

9

27

Геопросторне основе животне средине

/

27

УКУПНО

17

98

Приликом пријављивања сваки кандидат дужан је да поднесе захтев за упис, потврду факултета о полагању пријемног испита и оствареним бодовима, као и:

  • фотокопије докумената (сведочанство за све разреде средње школе),
  • диплома о положеном матурском испиту,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву (2.000,00 динара)

Пријављивање кандидата обавиће се од 04. до 11. јула 2018. године од 09 – 14 часова, у просторијама Факултета на Студентском тргу 3/III.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

  • индекс и 2 обрасца ШВ – 20 (добија се на Факултету),
  • оверене фотокопије докумената (оригинална документа на увид),
  • извод из матичне књиге рођених,
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Упис кандидата обавиће се 12. јула 2018. године од 10 до 13 часова у студентској служби Факултета.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.
Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1. прва рата 26.000,00 приликом уписа
2. друга рата 20.000,00 до 10.12.2018.
3. трећа рата 20.000,00 до 10.02.2019.
4. четврта рата 20.000,00 до 10.04.2019.

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).
Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.