VAŽNO OBAVEŠTENjE – PRVI ISPITNI ROK

Zgrada Geografskog fakulteta u Vojvođanskoj ulici (Zemun) biće zatvorena u periodu od 16. do 29. januara 2017. godine.

Ispiti koji su prema rasporedu trebali da se održe u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici održaće se u predviđenim terminima iz rasporeda u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.