Važno obaveštenje sa studente svih nivoa studija na Geografskom fakultetu

Studenti su u obavezi da najkasnije do 20. aprila 2015. godine izaberu izborne predmete preko studentskog servisa.
Ukoliko studenti ne izaberu izborne predmete do 20. aprila 2015., studentski servis neće dozvoliti novi izbor pre početka školske 2015/2016. godine!