Važno obaveštenje sa studente svih nivoa studija na Geografskom fakultetu

Studenti su u obavezi da najkasnije do 10. aprila 2015. godine izaberu izborne predmete preko studentskog servisa.