VAŽNO OBAVEŠTENjE – STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE

PREDLOG LISTE ZA REPUBLIČKU STIPENDIJU I KREDIT ZA ŠKOLSKU 2017/18 GODINU, ISTAKNUT JE NA OGLASNOJ TABLI STUDENTSKE SLUŽBE.

NAJNIŽI BROJ BODOVA ZA ODOBRENI STUDENTSKI KREDIT JE 10,21.

UKOLIKO NISU TAČNO NAVEDENI NEKI OD ELEMENATA ZA BODOVANjE, KANDIDATI TREBA DA DOSTAVE DOKUMENTOVANE PRIGOVORE UZ POPUNjEN OBRAZAC, U STUDENTSKU SLUŽBU NAJKASNIJE DO 11. DECEMBRA 2017. GODINE.

Studenti kojima je odobren kredit/stipendija mogu da otvore račune u ekspoziturama UniCredit banke i da predaju menično pokriće u studentskoj službi.

Potrebna dokumentacija za menično pokriće:

1.   izjava žiranta, obrazac 6 (može se preuzeti na sajtu UniCredit banke – studenti.unicreditbank.rs)
2.   menica (kupuje se u bilo kojoj banci)
3.   kopija lične karte žiranta