VAŽNO OBAVEŠTENjE – STUDENTSKI SERVIS GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Studenti Geografskog fakulteta u Beogradu mogu da pristupe Studentskom servisu  na adresi https://student.gef.bg.ac.rs 

Direktan pristup studentskom servisu Geografskog fakulteta moguć je i korišćenjem prečica u brzim linkovima na desnoj strani sajta kao i među brzim linkovima na dnu sajta.

Uputstvo za prijavu na studentske servise i prijavu ispita [pdf]