ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС ЛИЦА КОЈА СУ ПРИЈАВИЛА ТЕМУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, А КОЈА НИСУ СТЕКЛА АКАДЕМСКИ НАЗИВ ДОКТОРА НАУКА | Географски факултет

VAŽNO OBAVEŠTENjE – UPIS LICA KOJA SU PRIJAVILA TEMU DOKTORSKE DISERTACIJE, A KOJA NISU STEKLA AKADEMSKI NAZIV DOKTORA NAUKA

Lica koja su prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju prijavila temu doktorske disertacije, odobrene od strane Univerziteta u Beogradu, a koja nisu stekla akademski naziv doktora nauka, mogu se prijaviti za upis na treću godinu doktorskih akademskih studija, u skladu sa Zakonom, do 13. oktobra 2016. godine.

Uslove upisa možete pogledati ovde