Važno obaveštenje – uplate školarine i prijave ispita

Uplate školarine i uplate za prijavu ispita vrše se na žiro račun Geografskog fakulteta 840-1816666-75 sa pozivom na broj koji se nalazi u elektronskom indeksu u odeljku uplate i školarine.
Izborni predmeti se biraju preko studentskih servisa.
Prijava ispita za prvi ispitni rok je od 10. decembra do 25. decembra 2014. godine.