VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE

Obaveštenje studentima,

Prilikom svakog dolaska na Fakultet (radi konsultacija, ispita i drugih obaveza) studenti su u obavezi da se pridržavaju preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ za prevenciju bolesti COVID-19, koje su blagovremeno objavljene na internet stranci Fakulteta.

Na ulasku u zgradu Fakulteta, svakom studentu se meri temperatura i prolazi kroz dezo barijeru (sunđer sa dezinfekcionim sredstvom za obuću). Studenti moraju da nose zaštitne maske dok borave u zatvorenom prostoru (uključujući i obavezu upotrebe maske i tokom ispita) i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Preporučuje se nošenje rukavica.

U zgradi Fakulteta vidno su obeležena mesta gde se nalazi dezinfekciono sredstvo, kao i mesto za odlaganje upotrebljenih maski i rukavica.

Udaljenost među studentima treba da bude najmanje dva metra. Na pismenom ispitu u  učionici se mora obezbediti da u klupi sedi po jedan student i da bude prazan red iza mesta na kojem sedi.

Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama po hodnicima, učionicama, amfiteatru.