VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Studenti doktorskih studija Geografskog fakulteta potrebo je da najkasnije do 20. marta 2017. godine pošalju E-mail sa podacima (ime, prezime, broj indeksa, kontakt telefon) administratoru Dejanu Sandiću dejan@gef.bg.ac.rs radi otvaranja E-mail naloga sa fakultetskim domenom.