VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Obaveštavaju se studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija da su u obavezi da u periodu od 10. do 25. decembra 2015. godine, preko studentskog servisa, izvrše izbor predmeta i popune anketu o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2015/2016. godine.

Studenti koji ne izaberu predmete i ne popune anketu neće moći da prijave ispite!