Važno obaveštenje za studente Geografskog fakulteta

Prodekan za nastavu prof. dr Gordana Vojković održaće sastanak sa studentima Geografskog fakulteta u vezi sa upisom u drugu, treću i četvrtu godinu studija školske 2016/17. godine.

Sastanak će se održati u ponedeljak, 10.10. u terminu 14-15 časova i utorak, 11.10. u terminu 13-14 časova, u biblioteci Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.

Na sastanku će biti detaljnije pojašnjeni uslovi upisa i prelazak na novi sistem upisa i prenosa ESPB bodova.