Važno obaveštenje za studente Geografskog fakulteta

Obaveštavamo studente Geografskog fakulteta u Beogradu da Fakultet neće raditi u periodu 28.07.-25.08. 2014. godine.

 

  • Studentska služba Geografskog fakulteta (Studentski trg 16)  radiće sa strankama do 01.08.2014. godine.

  • Prijavljivanje ispita za peti ispitni rok: 10.08.-25.08. 2014. godine

  • Prijavljivanje ispita za šesti ispitni rok: 15.09.-20.09. 2014. godine

Prema dopisu Univerziteta u Beogradu, studenti su dužni da, pre prijave ispita u petom ispitnom roku, popune Upitnik za vrednovanje pedagoškog rada nastavnika.

Upitnik preuzeti pristupom na lični elektronski nalog.