VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Uvodni čas za sve studente na studijskom programu MASTER AKADEMSKIH STUDIJA GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI održaće se u utorak, 15. oktobra 2019. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Fakulteta u ulici V. Jagića 5 (Računarska laboratorija)