VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

Na osnovu člana 31. i 32. Stauta Geografskog fakulteta u Beogradu, na sastanku dekanskog kolegijuma održanog 25.01.2016. godine, doneta je odluka da:

1. Studenti master akademskih studija, upisani školske 2014/15. godine, koji ne završe započete studije do 30.03.2016. godine, plaćaju odbranu završnog master rada.
2. Studenti master akademskih studija, upisani školske 2015/16. godine, koji ne završe započete studije do 15.02.2017. godine, plaćaju odbranu završnog master rada.