VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA – RASPORED OBAVEZNOG SISTEMATSKOG PREGLEDA

Obaveštavaju se studenti da je došlo do promene rasporeda ovabljanja sistematskog predmeta za studente prve godine studija.
Novi raspored ovabljanja sistematskog predmeta za studente prve godine studija
Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) školske 2014/2015 godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 110 u periodu od 02.02. do 27.02.2015. godine.
Studenti koji ne stignu da obave sistematski pregled u predviđenom terminu  23.02.-27.02.2015.
Preventivni pregledi se ne obavljaju 16.02.2015 i 17.02.2015.
Prilikom dolaska na  pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.
Napomena:
Sistematski pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja, samo studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Služba Opšte medicine