VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA – OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLED

Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) školske 2014/2015 godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 110 u periodu od 02.02. do 27.02.2015. godine.

Raspored ovabljanja sistematskog predmeta za studente prve godine studija
Raspored ovabljanja sistematskog predmeta za studente treće godine studija

Studenti koji ne stignu da obave sistematski pregled u predviđenom terminu  23.02.-27.02.2015.
Preventivni pregledi se ne obavljaju 16.02.2015 i 17.02.2015.
Prilikom dolaska na  pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.
 
Napomena:
Sistematski pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja, samo studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Služba Opšte medicine