VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE UPISANE PO STAROM PROGRAMU

Studenti upisani na osnovne akademske studije po starom programu (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju) preostale ispite mogu polagati u predviđenim ispitnim rokovima, ali i u ispitnim rokovima organizovanim za studente koji studiraju po novom programu.

Ispitni rokovi za studente upisane po starom programu su sledeći:

  • Četvrti ispitni rok od 25. do 10. jula 2016.g.
  • Septembarski (apsolventski) ispitni rok od 01. do 15. septembra 2016.g.
  • Šesti ispitni rok od 20. do 30. septembra 2016.g.

Odluka Nastavno-naučnog veća [pdf]

Prijava ispita za četvrti rok je do 20.06.2016. godine.