Važno obaveštenje za sve zaposlene i studente Geografskog fakulteta u Beogradu

Na sastanku rektorskog kolegijuma, održanog u nedelju 18. maja u popodnevnim časovima, doneti su sledeći zaključci:

 

- nastava i sve nastavne aktivnosti na Geografskom fakultetu odlažu se za sedam dana

- terenska nastava odlaže se do daljnjeg

- treći (junski) ispitni rok održaće se od 05.-20. juna 2014. godine, u skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća

- sednice Nastavno-naučnog veća, Izbornog veća, Veća doktorskih studija, kao i sednice Instituta i Katedara, odvijaće se po planu i programu

- službe Geografskog fakulteta (dekanat, sekretarijat, studentska služba, računovodstvo) radiće po uobičajenom radnom vremenu