VI NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM NAUKA I NASTAVNA PRAKSA

 

VI naučni skup sa međunarodnim učešćem

NAUKA I NASTAVNA PRAKSA

Bijeljina, 20. novembar 2015.

 Podteme skupa:

 • Sesija za književnost, filosofiju i metodiku književnosti
 • Sesija za srpski i strane jezike sa metodikama
 • Sesija za matematiku, fiziku i informatiku sa metodikama
 • Sesija za biologiju, ekologiju i hemiju sa metodikama
 • Sesija za geografiju i demografiju sa metodikom
 • Sesija za istoriju sa metodikom
 • Sesija za pedagogiju i didaktiku
 • Sesija za psihologiju
 • Sesija za sportske discipline sa metodikom fizičkog vaspitanja
 • Sesija za muzičke discipline sa metodikom muzičkog vaspitanja
 • Sesija za likovne discipline sa metodikom likovne kulture

Prijava za učešće na skupu [doc]
Više informacija [pdf]