VII NAUČNO-STRUČNI SKUP „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, TREBINjE 2018

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet sedmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 19. i 20. april 2018. godine.

Stručnjaci različitih profila prostorni i urbani planeri, arhitekte, geografi, demografi, sociolozi, ekonomisti, stručnjaci iz oblasti životne sredine i mnogi drugi, predstavili bi sektorske i integralne probleme, rasvetlili zahteve aktuelnog momenta u planiranju prostora, elaborirali mogućnosti koje pružaju evropski projekti i fondovi i kakav je njihov uticaj na unapređenje opšteg stanja razvoja, ukazali na strategije i ostale razvojne dokumente važne za integralno planiranje. Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Sasvim je izvesno da će prostor lokalnih zajednica, njegovo oblikovanje i razvoj, u predstojećem periodu biti umnogome uslovljen zahtevima koji proističu iz preuzimanja tzv. obaveza iz članstva, ali i značajnijim mogućnostima koje evrointegracije nude.

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Pozitivna iskustva sa prethodnih šest skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Paralelno sa naučno stručnim radom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja III, gde će biti predstavljeni planovi svih nivoa iz Balkanskih zemalja i okruženja.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA
2. PROSTORNE INTEGRACIJE
3. STANOVNIŠTVO U PROSTORNOM PLANIRANjU
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom produžen je do 01.02.2018. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 01.03.2018. godine.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.
Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Više informacija možete pronaći na njeb adresi Asocijacije www.apps.org.rs

Prva informacija Trebinje 2018