VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa Gradom Herceg Novim, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Filozofskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i  Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, osmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine.

Pozitivna iskustva sa prethodnih sedam skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Paralelno sa naučno stručnim radom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja IV, gde će biti predstavljeni planovi svih nivoa iz Balkanskih zemalja i okruženja.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANjA I UREĐENjA PROSTORA I NASELjA

2. TURIZAM KAO FAKTOR LOKALNOG RAZVOJA

3. SAOBRAĆAJ KAO OSNOVA REGIONALNIH INTEGRACIJA

4. PRITISCI NA PROSTOR, INSTRUMENTI ZAŠTITE I OTPORNOST ŽIVOTNE SREDINE

5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku 30.01.2020. godine.
Odgovor naučnog odbora o statusu apstrakta 05.02.2020. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada obima do 6 A4 strana 15.03.2020. godine.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.
Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs
Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs

 

SMEŠTAJ UČESNIKA

Informacije i rezervacije smeštaja
HUNGUEST HOTEL SUN RESORT****, Herceg Novi, Crna Gora
tel: +382 31 355 000 E-mail: reservation@hotelsunresort.com
www.hunguesthotels.hu/en/hotel/herceg_novi/hunguest_hotel_sun_resort/
Zbog ograničenog broja soba rezervaciju izvršiti blagovremeno.

I informacija – Najava skupa