XI Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu

XI Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu, tradicionalno se i ove godine održava paralelno sa Internacionalnom majskom konferencijom o strategijskom menadžmentu (http://mksm.sjm06.com/) na Borskom jezeru u periodu od 29. do 31. maja 2015., u organizaciji Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu.

Jedna od najvećih pogodnosti je ta što studenti osnovnih i master studija ne plaćaju kotizaciju za učešće na Simpozijumu, te je ovo idealna prilika koju ne bi trebalo da propuste. Studenti doktorskih studija plaćaju 50% kotizacije.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati Mariju Savić putem elektronske pošte msavic@tf.bor.ac.rs ili msavic@emd.edu.rs