Zadužbina Dragoljuba Marinkovića raspisuje javni poziv za davanje pomoći za lečenje i nabavku medicinskih pomagala studentima

Zadužbina Dragoljuba Marinkovića raspisuje javni poziv za davanje pomoći za lečenje i nabavku medicinskih pomagala studentima Univerziteta u Beogradu.
Rok za podnošenje prijava je od  22. decembra 2014. godine do 23. januara 2015. godine.
Uslovi za dobijanje pomoći su:

  • da student studira na fakultetu Univerziteta u Beogradu,
  • da student poseduje neki oblik hendikepa ili bolesti,(telesno oštećenje ili oboljenje koje trajno narušava zdravstveno stanje studenta)
  • da student nije stariji od 28 godina u trenutku podnošenja molbe.

 

Detaljnije [pdf]