Zaštita i uređenje predela – peti ispitni rok

Ispit iz predmeta Zaštita i uređenje predela u petom ispitnom roku održaće se 10. septembra 2014. u 16h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.