ZELENOM STAZOM DUŽ ĐETINjE

Grupa od 33 studenta Geografskog fakulteta sa više studijskih godina smerova Geoprostorne osnove životne sredine, Geografija i Prostorno planiranje, zajedno sa asistentom, saradnicima i nastavnicima (Marko Langović, Danica Đurkin, Nikola Todorović, Ivan Novković i Snežana Đurđić), provela je 26. oktobar 2019. godine u obrazovno-istraživačkim aktivnostima i rekreaciji na teritoriji budućeg Predela izuzetnih odlika Klisura Đetinje. Trasom nekadašnje pruge uskog koleseka, koja je na dužini od 7 kilometara transformisana u jednu od najatraktivnijih „zelenih” staza na prostoru Srbije, grupa je pratila tok reke Đetinje od HE „Pod gradom” (puštene u rad još 1900. godine) do Staparske banje. Duž staze koja vodi kroz 11 tunela i preko 5 mostova smenjuju se slikoviti predeli u kojima dominiraju strme litice između kojih je Đetinja formirala i brojne slapove i brzake, ali i rajska ostrva. Nezaboravan utisak grupa je stekla i usponom na Stari grad koji je jedan od simbola Užica još od kraja 14. veka.

20191026_133151 20191026_162928 DSCN3683 20191026_125440